“Từ chối” tăng thuế nhập khẩu phụ gia thức ăn gia súc DCP

Bộ Tài chính vừa có văn bản “từ chối” đề nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% cho mặt hàng dicalcium phosphate (DCP) loại dùng cho thức ăn gia súc và khẳng định thuế suất hiện hành là phù hợp.
“Từ chối” tăng thuế nhập khẩu phụ gia thức ăn gia súc DCP
Bộ Tài chính vừa có văn bản “từ chối” đề nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% cho mặt hàng dicalcium phosphate (DCP) loại dùng cho thức ăn gia súc và khẳng định thuế suất hiện hành là phù hợp.
dicaciumphosphate

Ảnh minh họa

 Theo Bộ Tài chính, theo quy định hiện hành, mức thuế nhập khẩu với DCP loại dùng cho thức ăn gia súc (mã 2835.25.10) phải nằm trong khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định là 0-8%; theo cam kết WTO năm 2016 là 5%.

Thực tế, thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN năm 2016 của mặt hàng này đang là 0%; thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) năm 2016, Hiệp định thương mại ASEAN – Trung Quốc 2016 – 2017 đều là 0%.

Bên cạnh đó, đối với chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật (DCP là nguyên liệu để sản xuất, mã 23.09), theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12, có khung thuế suất thuế nhập khẩu là 0-9%; cam kết WTO năm 2016 là 7%; thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN năm 2016 là 0-3% và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2016 theo Hiệp định ATIGA là 0%.

Căn cứ theo nguyên tắc “thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm”, việc giữ nguyên mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phụ gia thức ăn gia súc DCP là 0% để tránh ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi là phù hợp.

Từ căn cứ vào quy định của pháp luật, cam kết với quốc tế, cũng như từ số liệu thực tế, Bộ Tài chính khẳng định, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng DCP tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm và hạn chế ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi.

Theo thống kê của cơ quan Hải quan, kim ngạch nhập khẩu DCP thuộc nhóm 28.35 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm tới 90% sản lượng nhập khẩu. Hơn nữ, Thông tư số 166/2014/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 thì mặt hàng DCP thuộc nhóm 28.35 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%.

Hồng Vân

Nguồn: Báo Nhà chăn nuôi