Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 9/2016

Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Nhân viên kinh doanh thị trường : 05 người.
2. Nhân viên kĩ thuật trang trại: 05 người.
3. Nhân viên kĩ thuật & chăm sóc khách hàng: 05 người

23 Tháng Chín, 2016