Sản phẩm cho trang trại

Choline Chloride 60%

Thông số kỹ thuật:  • Mô tả sản phẩm: vàng nâu bột chảy tự do  • Chất hoạt động (%): […]

3 Tháng Tư, 2017

Butimax (Sodium butyrate 53%)

Butyrate 53% vi bọc Mô tả và đặc điểm sản phẩm: Thành phần: Natri butyrate và dầu cọ hydrogen Công […]

3 Tháng Tư, 2017