Tình hình chăn nuôi tháng 02/2017

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT chăn nuôi bò phát triển tương đối ổn định, ước tính tổng số bò cả nước trong tháng hai tăng 1,9% – 2,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn vẫn gặp khó khăn do giá bán vẫn thấp hơn giá thành, người nuôi vẫn phải chịu lỗ.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số lợn của cả nước tháng 2 năm 2017 tăng 4,5% – 5,2% so với cùng kỳ năm 2016. Chăn nuôi gia cầm phát triển tương đối ổn định, đảm bảo nguồn cung cho thị trường Tết nguyên đán. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 2 năm 2017 tăng 4,3% – 4,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Chăn nuôi trâu, bò: Đàn trâu, bò cả nước phát triển ổn định. Theo ước tính của TCTK, tổng số trâu của cả nước tháng 2/2017 giảm 0,1%; tổng số bò tăng 1,9-2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Chăn nuôi lợn: Giá thịt lợn hơi tăng nhẹ so với thời điểm trước tết nguyên đán , tuy nhiên so với giá thành chăn nuôi vẫn thấp hơn nên người chăn nuôi vẫn thua lỗ. Theo ước tính của TCTK, tổng số lợn của cả nước tháng 2/2017 tăng 4,5-5,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân chủ yếu do người chăn nuôi mở rộng quy mô đàn trong những tháng cuối năm 2016 để xuất khẩu, nhưng hiện tại Trung Quốc đột ngột dừng thu mua khiến sản lượng trong nước bị dư thừa.

Chăn nuôi gia cầm: Đàn gia cầm đang phát triển ổn định, ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 2/2017 tăng 4,3-4,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam