Thông báo mời thầu “Thi công nhà điều hành và các hạng mục chức năng”

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Chúng tôi (Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter hand Việt Nam) tiến hành mời thầu gói thầu “Thi công nhà điều hành và các hạng mục chức năng“ tại thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công ty kính mời tất các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết theo nội dung của Hồ sơ mời thầu này.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu này từ 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng  8  năm 2017.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 28  tháng 8 năm 2017  tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội tại địa chỉ số 36 Hoàng Ngân-Trung Hòa – Câù Giâý- Hà Nội – Việt Nam.

Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Việt Nam kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.tbao moi thau