Premix 002AA dùng cho lợn sinh trưởng

Premix 022AA cung cấp đầy đủ nhu cầu vitamin, khoáng chất và acid amin cho nhu cầu phát triển của heo giai đoạn sinh trưởng.

PREMIX 002AA HÀM LƯỢNG TRONG MỖI KG
Vitamin A 146.000,0 IU
Vitamin D3 18.000,0 IU
Vitamin E 320,0 mg
Vitamin K3 12,0 mg
Vitamin B1 18,0 mg
Vitamin B2 35,0 mg
Vitamin B6 46,0 mg
Vitamin B12 180,0 mg
Acid Nicotinic 360,0 mg
Acid Folic 12,0 mg
Lysine 2,0 %
Đồng 10.000,0-25.000,0 mg
Sắt 10.000,0-25.000,0 mg
Kẽm 5.000 -15.000 mg
Mangan 3.500-10.000 mg
Selen 15,0-50,0 mg
Coban 10,0-25,0 mg
Iod 50,0-150,0 mg
Canxi 15,0-30,0 %
Liều lượng và cách dùng Dùng cho heo từ 15kg đến xuất chuồng.

Mỗi tấn thức ăn trộn 10kg.