Ngân hàng vào cuộc gỡ khó cho ngành chăn nuôi lợn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành công văn số 3091/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn.

Để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi lợn, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành công văn số 3091/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) yêu cầu căn cứ vào khả năng tài chính để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y.

NUOI-HEO

Theo đó, các TCTD căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Cụ thể, các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ một lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

NHNN yêu cầu các TCTD nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống. Đồng thời yêu cầu, định kỳ hàng quý các TCTD báo cáo NHNN kết quả thực hiện các giải pháp đã yêu cầu nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các TCTD kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.

Thu Anh

Nguồn: BNEWS