Mở thầu dự án Peter Hand nhà kho số 1

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Chúng tôi (Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Việt Nam) tiến hành mời thầu gói thầu “Thi công Nhà xưởng số 01“ tại thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công ty kính mời tất các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết theo nội dung của Hồ sơ mời thầu này.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu này từ 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 2  năm 2017 đến 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 2 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu là 20.000.000 VND (Hai mươi triệu việt nam đồng), bằng giấy bảo lãnh dự thầu (theo mẫu tại chương 4 hoặc tiền mặt) và phải được gửi đến Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Việt Nam chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 28  tháng  2  năm 2017.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 03  tháng  3  năm 2017  tại Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Việt Nam tại địa chỉ số 36 Hoàng Ngân-Trung Hòa – Câù Giâý-Hà Nội – Việt Nam.

Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Việt Nam kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thay doi thoi gian mo thau

03

04 (1)

Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter Hand Hà Nội