Công ty Peter Hand Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu “Thi Công tháp máy”

Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter Hand Việt Nam thông báo mời thầu gói thầu “Thi công Tháp máy” tại thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công ty kính mời tất cả các nhà thầy có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tời tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu này từ 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo đảm bảo dự thầu là 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu việt nam đồng), bằng giấy bảo lãnh dự thầu (theo mẫu tại chương 4 hoặc tiền mặt) và phải được gửi đến công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút ngày 3 tháng 7 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào 16 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 3 tháng 7 năm 2017 tại Công ty TNHH Phát triển Chăn Nuôi Peter Hand Hà Nội tại địa chỉ số 36 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter Hand Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Moi thau thap may 001